Dokumenter

Her finner du prospekt og separate plantegninger for salgstrinn 1. Salgstrinn 2 er under utarbeidelse.

Her kan du laste ned PDF av salgsinformasjon, prisliste, leveransebeskrivelse, m.m. Kjøpetilbudet er lagt ved som et eget dokument i tilegg.

Meld din interesse

Kontakt megler

EiendomsMegler 1


Christian Fr. Foss: 901 73 534
cff@eiendomsmegler1.no

 

Olav Aune: 416 50 270
oa@eiendomsmegler1.no

 

Svein Gundersen: 480 99 680
sg@eiendomsmegler1.no